Kundeudtalelser

Friis-Knutzen
Direktør Gert Friis-Knutzen udtaler:

I forbindelse med en risikoanalyse, udarbejdet af OLSEN & PARTNER, blev der afdækket en for os ukendt risiko, som vi i dag er glade for at have fået kendskab til. Var der indtruffet en skade, kunne denne have medført et stort tab for os. Aftalen med OLSEN & PARTNER blev, at udbyde vores forsikringsprogram blandt udvalgte danske forsikringsselskaber. Dette har medført, at vi i dag har en langt bedre forsikringsdækning end tidligere. Samtidig har vi opnået en væsentlig billigere præmie, hvorfor vi varmt kan anbefale OLSEN & PARTNER.


Vahle Døre & Vinduer A/S
Direktør Kennet Fjeldsted udtaler:

De seneste år har vi haft et samarbejde med flere forskellige forsikrings- selskaber, men på et tidspunkt følte vi, at der var behov for en uvildig vurdering af vores forsikringsprogram. Vi kom her i kontakt med OLSEN & PARTNER, der gennemgik vores virksomhed og efterfølgende konstaterede forhold i forsikringspolicerne, som vi ikke opfyldte. Disse forhold kunne have medført, at vi ved en skade sandsynligvis ikke kunne have opnået fuld erstatning fra forsikringsselskabet.


H.T.S. Inventar A/S
Lau Christensen fra udtaler:

I forbindelse med en storbrand i vores værksted, hvor der brændte værdier for 8,5 mio. kr., var samarbejdet med OLSEN & PARTNER særdeles positivt, og især til stor hjælp ved fastsættelse af erstatningskravet overfor forsikringsselskabet. Havde firmaet ikke foretaget revisionen af vores forsikringsdækning før skaden, havde det medførrt et uoverskueligt tab for os.


PB Døre & Vinduer
Det har kostet forsikringsselskabet omkring seks millioner kroner at genopbygge Per Bechs vinduesfabrik og tømrerværksted i Dagstrup på Djursland, der brændte i november 1999. Per Bech får fuld dækning for sine tab. Men havde han ikke fået sine forsikringer lagt om to år tidligere hos OLSEN & PARTNER, ville han med den gamle forsikringsdækning have tabt op mod to millioner kroner, og det kunne have medført, at virksomheden måtte lukke på grund af tabet.
OLSEN & PARTNER - Hollufgårdsvej 4 - DK-5260 Odense S - tlf. 65 95 86 00 - fax 65 95 86 11

H.T.S. Inventar
Lau Christensen udtaler:

I forbindelse med en storbrand i vores værksted, hvor der brændte værdier for 8,5 mio. kr., var samarbejdet med OLSEN & PARTNER især til stor hjælp ved fastsættelse af erstatningskravet overfor forsikringsselskabet. Havde firmaet ikke foretaget revisionen af vores forsikringsdækning før skaden, havde det medført et uoverskueligt tab for os.

LÆS ALLE...


Friis-Knutzen
Direktør Gert Friis-Knutzen udtaler:

I forbindelse med en risikoanalyse, udarbejdet af OLSEN & PARTNER, blev der afdækket en for os ukendt risiko, som vi i dag er glade for at have fået kendskab til. Var der indtruffet en skade, kunne denne have medført et stort tab for os.

LÆS ALLE...


Vahle Døre & Vinduer
Direktør Kennet Fjeldsted udtaler:

Vi kom i kontakt med OLSEN & PARTNER, der gennemgik vores virksomhed og efterfølgende konstaterede forhold i forsikringspolicerne, som vi ikke opfyldte. Disse forhold kunne have medført, at vi ved en skade sandsynligvis ikke kunne have opnået fuld erstatning fra forsikringsselskabet

LÆS ALLE...


PB Døre og Vinduer

Det har kostet forsikringsselskabet omkring seks millioner kroner at genopbygge Per Bechs vinduesfabrik og tømrerværksted, der brændte i 1999. Per Bech får fuld dækning for sine tab. Men havde han ikke fået sine forsikringer lagt om to år tidligere ville han have tabt op mod to millioner kroner.

LÆS ALLE...