OLSEN & PARTNER

OLSEN & PARTNER blev oprettet i 1994 med det formål at yde erhvervslivet en kvalificeret forsikringsrådgivning.

Rådgivningen kan omfatte følgende:

- Risikovurdering
- Afdækning af skjulte selvrisici
- Rationel forsikringsløsning
- Forsikringer til markedsmæssigt rigtige præmier

OLSEN & PARTNER er uafhængige af forsikringsselskaberne. Vore kunder vælger frit, hvilke forsikringsselskaber de ønsker at samarbejde med.

OLSEN & PARTNER beskæftiger sig primært med produktions- og håndværksvirksomheder.

Blandt vore specialer er:

- Træbearbejdningsvirksomheder
- Håndværksvirksomheder
- Boligforeninger
- Ejendomsselskaber


OLSEN & PARTNER - Hollufgårdsvej 4 - DK-5260 Odense S - tlf. 65 95 86 00 - fax 65 95 86 11

H.T.S. Inventar
Lau Christensen udtaler:

I forbindelse med en storbrand i vores værksted, hvor der brændte værdier for 8,5 mio. kr., var samarbejdet med OLSEN & PARTNER især til stor hjælp ved fastsættelse af erstatningskravet overfor forsikringsselskabet. Havde firmaet ikke foretaget revisionen af vores forsikringsdækning før skaden, havde det medført et uoverskueligt tab for os.

LÆS ALLE...


Friis-Knutzen
Direktør Gert Friis-Knutzen udtaler:

I forbindelse med en risikoanalyse, udarbejdet af OLSEN & PARTNER, blev der afdækket en for os ukendt risiko, som vi i dag er glade for at have fået kendskab til. Var der indtruffet en skade, kunne denne have medført et stort tab for os.

LÆS ALLE...


Vahle Døre & Vinduer
Direktør Kennet Fjeldsted udtaler:

Vi kom i kontakt med OLSEN & PARTNER, der gennemgik vores virksomhed og efterfølgende konstaterede forhold i forsikringspolicerne, som vi ikke opfyldte. Disse forhold kunne have medført, at vi ved en skade sandsynligvis ikke kunne have opnået fuld erstatning fra forsikringsselskabet

LÆS ALLE...


PB Døre og Vinduer

Det har kostet forsikringsselskabet omkring seks millioner kroner at genopbygge Per Bechs vinduesfabrik og tømrerværksted, der brændte i 1999. Per Bech får fuld dækning for sine tab. Men havde han ikke fået sine forsikringer lagt om to år tidligere ville han have tabt op mod to millioner kroner.

LÆS ALLE...